Moje tělo je moje – 3. 3. | 16:00 | Malý sál

Naše tělo. 

Často pochybujeme o tom, jestli je dost dokonalé. A jestli tak, jak jsme, si zasloužíme přijetí, uznání a lásku druhých. Jestli máme místo na světě hnaném tlakem na výkon, kde na nás ze všech stran útočí obrazy dokonalých, často filtry upravených těl. Možná nám někdy řekl někdo poznámku o našem vzhledu, která se nám zaryla pod kůži a na dlouho nás ovlivnila. Jak si v tom všem hledat sebepřijetí?

 

 

Interaktivní seminář s Ridinou Ahmedovou.

Ridina Ahmedová je hudebnice, lektorka hlasových dílen, performerka a autorka audiodokumentů. Více informací: www.ridina.cz 

Ridina Ahmedová je autorkou sólového divadelního představení Sádlo a také dokumentárního podcastu Sádlo, www.rozhlas.cz/sadlo, ve kterém řada žen a dívek mluví o tom, jak komplikovaná je jejich cesta k přijetí vlastního těla a jak masivní a toxický je společenský tlak na ženský vzhled – a také sdílí, co jim osobně na té cestě pomáhá.

Podcast Sádlo měl premiéru na začátku roku 2021, stal se nejposlouchanějším podcastem v historii stanice ČRO Wave, kde byl vysílán – k dnešnímu dni má přes 300 000 stažení – a vzbudil masivní společenskou debatu.

Za projekt Sádlo získala Ridina stříbro na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Bohemia prix radio, nominaci na cenu Česká divadelní DNA a Cenu Františky Plamínkové udělovanou projektům podporujícím práva žen.

Celá názorová a mediální bouře okolo této události vedla Ridinu k založení platformy Moje tělo je moje (www.mojetelojemoje.cz).

Délka besedy: 90 min (16:00-17:30)

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Out of the darkness – 3. 3. | 18:30 | Malý sál

Odhaduje se, že se každý rok na Islandu uskuteční 500 – 600 pokusů o sebevraždu a život si vezme 30 – 50 lidí. Vzhledem k celkové populaci nedosahující ani 370 000 obyvatel nemůžeme o těchto vysokých číslech mlčet. Prostřednictvím intimních a dojemných příběhů lidí se snažíme pochopit, co to znamená, když si někdo vezme život. Co se děje uvnitř člověka, který zvažuje, že si vezme život? Někdy mohou být přítomny varovné signály, jindy je sebevražda zcela nečekaná. Když si naši blízcí vezmou život, jsme uvrženi do propasti smutku a bolesti. Následně však znovu čelíme životu a třeba lépe chápeme sílu lásky a naši schopnost léčit. Out of the Darkness je dokument otevírající tabu, která okolo sebevražd panují.

 

Islandské znění s českými titulky.

 

 

Po projekci proběhne diskuze s tvůrci a Sylvií Stretti, pořádaná ve spolupráci s Poradnou Vigvam (podpora pro pozůstalé); Sorrow Center, Iceland; Orri Ómarsson memorial fund; Felix film a skupinou Prevence sebevražd v Národním ústavu duševního zdraví.

 

Délka filmu: 70 min (18:30-19:30)

Diskuze: 19:30-20:00

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.

Zakladatelka, ředitelka a terapeutka Poradny Vigvam a terapeutka pro pozůstalé v Dětském podpůrném týmu Fakultní nemocnice v Motole. Terapeuticky pracuji s dětmi, dospělými i rodinami a podílím se na práci s tématem smrti ve školství. Je absolventkou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kdy tématem její disertační práce byla Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality. Dále je absolventkou výcviku v Systemické rodinné terapii (pořádaným Centrem rodinné terapie v Motole) včetně povinné supervize. A frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze (pořádaným Institutem pro Integrativní psychoterapii a psychologické poradenství).

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová

Od r. 2019 působí v Týmu dětské podpůrné péče FN Motol, který pečuje o děti s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním. V ambulanci na Psychosomatické klinice se věnuje pozůstalostní péči v jednotlivých rodinách, v domácím hospici Cesta domů patří do terapeutického týmu organizujícího pozůstalostní setkání pro dospívající.

Jóhanna María Eyjólfsdóttir 

Jóhanna působila několik let jako diákonka, a to jak v pohřební službě, tak i v církvi, kde podporovala a utěšovala lidi v různých životních situacích, zejména ty, kteří ztratili své blízké. Je také jednou z průkopnic, která v roce 2016 spoluzaložila  organizaci PIETA, první organizaci na Islandu poskytující podporu pro lidi v riziku sebevraždy, a byla její první předsedkyní a také manažerkou. Jóhanna María byla navíc předsedkyní Klubovny Geysir, platformy pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním,  kteří by se rádi opět aktivně zapojili do společnosti. Dále pracovala pro ministra školství mimo jiné na pozici projektové manažerky, kde vedla projekty a realizovala politiku týkající se studentů a jejich duševního zdraví. Nyní pracuje Jóhanna María pracuje jako profesionální manažerka v Centru zármutku (The Center of Sorrow) na Islandu, což je jediná organizace v zemi, která poskytuje podporu lidem, kteří ztratili svého blízkého. Organizace se věnuje také vzdělávání okolí v otázkách jak reagovat a vyrovnávat se se smutkem, když někdo zemře. Je také členkou několika výborů zabývajících se prevencí sebevražd. Jóhanna María je také již několik let dobrovolnicí a členkou Trauma teemu Červeného kříže na Islandu. Jóhanna María je nezávislou matkou, má dva syny a psa. Její bývalý manžel a otec jejích synů si téměř před 12 lety vzal život.

Víkendoví rebelové – 2. 3. | 20:00 | Malý sál

Dojemný a vtipný příběh podle skutečné události, která okouzlila celé Německo. Malý Jason do třídy úplně nezapadá, protože má poruchu autistického spektra. Přestože je vysoce inteligentní, škola rodině doporučuje dát ho do speciální školy. Mezi ním a jeho tátou Mircem však vznikne nečekaná dohoda – když mu Mirco pomůže vybrat si oblíbený fotbalový klub, bude se snažit ve škole dělat co nejméně problémů. Má to však jeden háček… Jason chce navštívit všechny stadiony v Německu!

 

Po projekci proběhne diskuze s metodickým ředitelem terapeutických služeb Národního ústavu pro autismus Hynkem Jůnem.

  

 

Délka filmu: 100 min (20:00-22:00)

Diskuze 22:00-22:30

 

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., 

Metodický ředitel terapeutických služeb, KBT terapeut v NAUTISu (Národní ústav pro autismus).

Vystudoval doktorandské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň absolvoval magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT). Pracuje jako terapeut pro lidi s Aspergerovým syndromem nebo s autismem a poruchou intelektu. Specializuje se spíše na klienty, kde není možná změna jejich chování (buď z důvodů jejich handicapu, nebo nechuti se měnit). Klade tak důraz na terapii rodinných příslušníků a/nebo personálu, kteří těmto klientům poskytují péči. Poskytuje individuální terapii hlavně pro dospívající a dospělé s PAS, specializuje se na supervize a školení personálu v sociálních službách.

Muž jménem Ove – 2. 3. | 17:00 | Malý sál

 

 

Ove je tvrdohlavý a vznětlivý bručoun, který pohrdá všemi kolem a dává jim to zřetelně najevo. Bývalý předseda družstva vlastníků, kterému nedávno zemřela milovaná žena Sonja, nyní terorizuje sousedství jako samozvaný strážce pořádku. Zvrat v jeho životní rutině nastává s příchodem jeho nových sousedů, mladé pákistánské rodiny, jejíž životní styl se mu zpočátku příčí. Když omylem nabourají autem do Oveho poštovní schránky, spustí tím řetězec nečekaných událostí. 

 

 

Po projekci proběhne ve spolupráci s organizací Elpida diskuze s Katkou Bohatou na téma opuštěnosti a hledání smyslu života ve vyšším věku.

 

Délka filmu: 116 min (17:00-19:00)

Diskuze: 19:00-19:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Mgr. Kateřina Bohatá, psycholožka a krizová interventka, vedoucí Linky seniorů, bezplatné anonymní krizové linky pro seniory a pečující 800 200 007, kterou zřizuje Elpida o.p.s. www.elpida.cz . Její hlavní profesní oblastí v posledních letech je krizová intervence a zdravé stárnutí. Krizové intervenci se věnuje nejen prakticky, ale také formou lektorování a metodicky. Je spoluautorkou odborné publikace Proměny krizové intervence. K rozvoji krizové intervence v ČR a zvýšení dostupnosti krizových služeb se snaží přispět i jako členka výkonného výboru ČAPLD – České asociace pracovišť linek důvěry.

 

Elpida o.p.s. www.elpida.cz

 

Mottem organizace je „Měníme pohled na stáří“, hlavními oblastmi činnosti je budování mezigenerační solidarity, tvorba příležitostí pro aktivní a naplněné stárnutí a provázení seniorů náročnými životními situacemi. Stěžejní aktivity organizace jsou: 2 vzdělávací centra pro seniory v Praze, kavárna Stará škola, časopis Vital, projekt Ponožky od babičky a Linka seniorů.

Blízko– 29. 2. | 18:00 | Malý sál

Léo a Rémi jsou si blízcí. Prožívají spolu chlapecká dobrodružství, sdílí spolu celý svět a skoro každý moment. Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. Co mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska? Po bezstarostných prázdninách přicházejí školní dny a s nimi i všetečné otázky a ironické poznámky spolužáků. Rémi si jich zdánlivě nevšímá, ale pro Lea znamenají stále víc pochyb. Touží zapadnout do klukovského kolektivu. Drobné ústupky se sčítají a jedinečná blízkost mizí. Dětství končí, dospělost do dříve bezstarostného světa obou kamarádů vtrhne neúprosně. Talentovaný belgický režisér Lukas Dhont natočil unikátní a emocionálně silný portrét výjimečného svazku, který vyniká civilností, uměřeností, neobvyklou empatií a fenomenálními hereckými výkony debutantů Edena Dambrineho a Gustava De Waele.

 

 

Po projekci proběhne diskuze s Janou Soukupovou, Alexandrem Kasalem a Michalem Pitoňákem na téma duševního zdraví a prevence sebevražd u LGBTQ+ lidí, důraz bude kladen na podporu v náročných životních situacích.

 

 v Praze

 

Délka filmu: 105 min (18:00-20:00)

Diskuze: 20:00-20:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Michal Pitoňák je vedoucím pracovní skupiny Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v Národním ústavu duševního zdraví. Hlavní oblasti jeho výzkumu se zaměřují na porozumění tzv. menšinovému stresu a jeho dopadům na duševní zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí. Svou publikační činností přispívají k interdisciplinárnímu propojování několika oborů psychologie, sociologie, veřejného zdraví či humánní geografie. Je předsedou a spoluzakladatelem vědecko-popularizačního spolku Queer Geography a jako člen vládního Výboru pro práva LGBTI+ lidí se aktivně podílí na politikách a iniciativách pro zrovnoprávnění LGBTQ+ lidí. Profesně též spolupracuje s přírodovědeckou, pedagogickou a filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Mgr. Jana Soukupová

Po studiu sociální pedagogiky aktivně hledá další cesty k podpoře mladých lidí v náročných situacích. Působila jako krizová interventka na Lince Bezpečí, která je určena dětem a mladistvým a kde se setkávala s širokou paletou klientů a jejich příběhů. Řadu let byla pedagožkou a metodičkou prevence na základní škole. V současné době je členem týmu školního poradenského pracoviště na Gymnáziu Na Zatlance, věnuje se individuálnímu koučinku, působí jako odborná garantka poradny Sbarvouven.cz, vede podpůrnou rodičovskou skupinu určenou rodičům LGBT+ dětí. Jakožto matka queer syna vychází také z vlastní zkušenosti, kdy zjistila, jak je důležitá podpora nejen lidí přímo procházejících procesem coming outu, ale také podpora jejich rodiny a blízkých, protože coming out je mnohem snazší, když probíhá v přívětivém prostředí.

Mgr. Alexandr Kasal, Ph.D.

Alexandr Kasal, je vedoucím pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd Národního ústavu duševního zdraví. Pohybuje se na pomezí výzkumu a praxe v oblasti prevence sebevražd a spolu s ostatními stál u vzniku Národního akčního plánu prevence sebevražd a usiluje o to, aby tento strategický dokument nebyl „šuplíkovou strategií“, ale propisoval se do reálného světa.