Skip to content
festival na hlavu

O festivalu

Festival pořádá Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd (www.nudz.cz). Motivací pořadatelů je obohacovat veřejný prostor o odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku. Věnuje se oblasti psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Dlouhodobě napomáhá zlepšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Za organizací festivalu stojí tým z výzkumného programu Sociální psychiatrie, který je zaměřen na široké spektrum sociálně-vědního výzkumu v oblasti duševního zdraví a psychiatrické péče v ČR. Jedním z jeho témat je i výzkum stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejího snižování.

Festival Na hlavu za svou činnost získal v roce 2019 Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka.

z pátého ročníku

Minulý ročník

V roce 2021 se festival v reakci na šíření onemocnění COVID-19 a doprovodná restriktivní opatření zabývá právě těmi otázkami, které s takto psychicky náročnou dobou souvisejí.

Festival se uskutečnil online a veškeré akce byly pro diváky ZDARMA, aby se k nim mohl dostat úplně každý.

Řekli o nás

Diskuze „Moje jméno není diagnóza“ byla velmi dojemná. Dala mi náhled na lidi s duševním onemocněním, jak žijí, jak je případně vnímá okolí a jak oni vnímají své okolí. Pomohlo mi to si ujasnit pohled na duševní zdraví a na tyto lidi.
"Děkuji za Vaši snahu, jak lidem přiblížit, že i o duši je třeba pečovat, že to není zbytečné, ale naprosto přirozené. Cením si Vašeho úsilí.."
"Na festivalu jsem potkala lidi, kteří smýšlejí stejně. Venku se většinou s tímto názorem nesetkávám, lidé tomu často nerozumí."
"Jsem Vám velmi vděčná za tento festival. Pomohl mi ujasnit si všechno v hlavě a to taky vzhledem k mé diagnóze. Jsem ráda, že takovéhle festivaly existují, protože je potřeba o těchto tématech mluvit a bořit předsudky lidí, protože ty vznikají kvůli nevzdělanosti lidí v té dané oblasti. Tyto festivaly pomáhají utvořit si svůj vlastní postoj a názor."
"Oceňuji vůbec existenci tohoto festivalu, vážím si možnosti široké veřejnosti získat nový náhled na věci, rozbít staré předsudky.."
"Byl jsem hodně skeptický ke snahám moderního člověka pochopit podstatu lidské mysli. Po festivalu jsem to změnil na trochu skeptický a teď když o tom přemýšlím, vidím to docela růžově… 🙂"

Chcete vědět o festivalových novinkách jako první?

Zanechte nám svůj email.