Out of the darkness – 3. 3. | 18:30 | Malý sál

Odhaduje se, že se každý rok na Islandu uskuteční 500 – 600 pokusů o sebevraždu a život si vezme 30 – 50 lidí. Vzhledem k celkové populaci nedosahující ani 370 000 obyvatel nemůžeme o těchto vysokých číslech mlčet. Prostřednictvím intimních a dojemných příběhů lidí se snažíme pochopit, co to znamená, když si někdo vezme život. Co se děje uvnitř člověka, který zvažuje, že si vezme život? Někdy mohou být přítomny varovné signály, jindy je sebevražda zcela nečekaná. Když si naši blízcí vezmou život, jsme uvrženi do propasti smutku a bolesti. Následně však znovu čelíme životu a třeba lépe chápeme sílu lásky a naši schopnost léčit. Out of the Darkness je dokument otevírající tabu, která okolo sebevražd panují.

 

Islandské znění s českými titulky.

 

 

Po projekci proběhne diskuze s tvůrci a Sylvií Stretti, pořádaná ve spolupráci s Poradnou Vigvam (podpora pro pozůstalé); Sorrow Center, Iceland; Orri Ómarsson memorial fund; Felix film a skupinou Prevence sebevražd v Národním ústavu duševního zdraví.

 

Délka filmu: 70 min (18:30-19:30)

Diskuze: 19:30-20:00

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.

Zakladatelka, ředitelka a terapeutka Poradny Vigvam a terapeutka pro pozůstalé v Dětském podpůrném týmu Fakultní nemocnice v Motole. Terapeuticky pracuji s dětmi, dospělými i rodinami a podílím se na práci s tématem smrti ve školství. Je absolventkou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kdy tématem její disertační práce byla Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality. Dále je absolventkou výcviku v Systemické rodinné terapii (pořádaným Centrem rodinné terapie v Motole) včetně povinné supervize. A frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze (pořádaným Institutem pro Integrativní psychoterapii a psychologické poradenství).

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová

Od r. 2019 působí v Týmu dětské podpůrné péče FN Motol, který pečuje o děti s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním. V ambulanci na Psychosomatické klinice se věnuje pozůstalostní péči v jednotlivých rodinách, v domácím hospici Cesta domů patří do terapeutického týmu organizujícího pozůstalostní setkání pro dospívající.

Jóhanna María Eyjólfsdóttir 

Jóhanna působila několik let jako diákonka, a to jak v pohřební službě, tak i v církvi, kde podporovala a utěšovala lidi v různých životních situacích, zejména ty, kteří ztratili své blízké. Je také jednou z průkopnic, která v roce 2016 spoluzaložila  organizaci PIETA, první organizaci na Islandu poskytující podporu pro lidi v riziku sebevraždy, a byla její první předsedkyní a také manažerkou. Jóhanna María byla navíc předsedkyní Klubovny Geysir, platformy pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním,  kteří by se rádi opět aktivně zapojili do společnosti. Dále pracovala pro ministra školství mimo jiné na pozici projektové manažerky, kde vedla projekty a realizovala politiku týkající se studentů a jejich duševního zdraví. Nyní pracuje Jóhanna María pracuje jako profesionální manažerka v Centru zármutku (The Center of Sorrow) na Islandu, což je jediná organizace v zemi, která poskytuje podporu lidem, kteří ztratili svého blízkého. Organizace se věnuje také vzdělávání okolí v otázkách jak reagovat a vyrovnávat se se smutkem, když někdo zemře. Je také členkou několika výborů zabývajících se prevencí sebevražd. Jóhanna María je také již několik let dobrovolnicí a členkou Trauma teemu Červeného kříže na Islandu. Jóhanna María je nezávislou matkou, má dva syny a psa. Její bývalý manžel a otec jejích synů si téměř před 12 lety vzal život.