Jeden život – 3. 3. | 19:00 | Velký sál

 

Jeden život je britský životopisný film o britském humanitárním pracovníkovi Nicholasi Wintonovi. Film sleduje Wintona, který se ohlíží za svou minulostí, kdy pomáhal skupinám židovských dětí v Němci okupovaném Československu, aby se mohly ukrýt a uprchnout v letech 1938-39, těsně před začátkem druhé světové války.

 

 

 

Po filmu proběhne diskuze s Markem Preissem na téma transgeneračního přenosu traumatu a role jednotlivce v historickém dění.

 

Délka filmu: 108 min (19:00-21:00)

Diskuze: 21:00-21:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Vedoucí psycholog v Národním ústavu duševního zdraví. Marek Preiss vystudoval psychologii na FF UK v Praze, pracuje jako vedoucí psycholog v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), přednáší University of New York in Prague, je prezidentem rady Rafael Institutu a zabývá se mezigeneračním přenosem traumatu. Je atestovaný klinický psycholog se zaměřením na klinickou psychologii, neuropsychologii, poruchy osobnosti a oblast integrity, v těchto oblastech také publikuje.

 

Out of the darkness – 3. 3. | 18:30 | Malý sál

Odhaduje se, že se každý rok na Islandu uskuteční 500 – 600 pokusů o sebevraždu a život si vezme 30 – 50 lidí. Vzhledem k celkové populaci nedosahující ani 370 000 obyvatel nemůžeme o těchto vysokých číslech mlčet. Prostřednictvím intimních a dojemných příběhů lidí se snažíme pochopit, co to znamená, když si někdo vezme život. Co se děje uvnitř člověka, který zvažuje, že si vezme život? Někdy mohou být přítomny varovné signály, jindy je sebevražda zcela nečekaná. Když si naši blízcí vezmou život, jsme uvrženi do propasti smutku a bolesti. Následně však znovu čelíme životu a třeba lépe chápeme sílu lásky a naši schopnost léčit. Out of the Darkness je dokument otevírající tabu, která okolo sebevražd panují.

 

Islandské znění s českými titulky.

 

 

Po projekci proběhne diskuze s tvůrci a Sylvií Stretti, pořádaná ve spolupráci s Poradnou Vigvam (podpora pro pozůstalé); Sorrow Center, Iceland; Orri Ómarsson memorial fund; Felix film a skupinou Prevence sebevražd v Národním ústavu duševního zdraví.

 

Délka filmu: 70 min (18:30-19:30)

Diskuze: 19:30-20:00

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.

Zakladatelka, ředitelka a terapeutka Poradny Vigvam a terapeutka pro pozůstalé v Dětském podpůrném týmu Fakultní nemocnice v Motole. Terapeuticky pracuji s dětmi, dospělými i rodinami a podílím se na práci s tématem smrti ve školství. Je absolventkou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kdy tématem její disertační práce byla Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality. Dále je absolventkou výcviku v Systemické rodinné terapii (pořádaným Centrem rodinné terapie v Motole) včetně povinné supervize. A frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze (pořádaným Institutem pro Integrativní psychoterapii a psychologické poradenství).

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová

Od r. 2019 působí v Týmu dětské podpůrné péče FN Motol, který pečuje o děti s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním. V ambulanci na Psychosomatické klinice se věnuje pozůstalostní péči v jednotlivých rodinách, v domácím hospici Cesta domů patří do terapeutického týmu organizujícího pozůstalostní setkání pro dospívající.

Jóhanna María Eyjólfsdóttir 

Jóhanna působila několik let jako diákonka, a to jak v pohřební službě, tak i v církvi, kde podporovala a utěšovala lidi v různých životních situacích, zejména ty, kteří ztratili své blízké. Je také jednou z průkopnic, která v roce 2016 spoluzaložila  organizaci PIETA, první organizaci na Islandu poskytující podporu pro lidi v riziku sebevraždy, a byla její první předsedkyní a také manažerkou. Jóhanna María byla navíc předsedkyní Klubovny Geysir, platformy pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním,  kteří by se rádi opět aktivně zapojili do společnosti. Dále pracovala pro ministra školství mimo jiné na pozici projektové manažerky, kde vedla projekty a realizovala politiku týkající se studentů a jejich duševního zdraví. Nyní pracuje Jóhanna María pracuje jako profesionální manažerka v Centru zármutku (The Center of Sorrow) na Islandu, což je jediná organizace v zemi, která poskytuje podporu lidem, kteří ztratili svého blízkého. Organizace se věnuje také vzdělávání okolí v otázkách jak reagovat a vyrovnávat se se smutkem, když někdo zemře. Je také členkou několika výborů zabývajících se prevencí sebevražd. Jóhanna María je také již několik let dobrovolnicí a členkou Trauma teemu Červeného kříže na Islandu. Jóhanna María je nezávislou matkou, má dva syny a psa. Její bývalý manžel a otec jejích synů si téměř před 12 lety vzal život.

Tancuj, Matyldo – 2. 3. | 19:00 | Velký sál

V příběhu inspirovaném skutečnou událostí žije uzavřený Karel ve světě řádu a striktních pravidel, ve kterém nezbývá mnoho místa pro empatii. Svou extrovertní a bohémskou matku Matyldu, bývalou barovou zpěvačku, navštěvuje víceméně z povinnosti. Matylda přijde nečekaně o byt a Karlovi nezbyde než ji vzít k sobě. Jejich soužití je ale pro něj katastrofou. Zvlášť když vyjde najevo, že u Matyldy propuká Alzheimerova choroba. Jako možné řešení se nabízí, že o svéráznou babičku bude pečovat Karlův syn Pavel, nezodpovědný floutek pohrdající otcovou profesí exekutora. Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší řadu humorných momentů, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace převrátí rodině život vzhůru nohama, ale tím, že to nevzdají, udělají něco důležitého nejen pro Matyldu, ale i sami pro sebe. 

Po filmu proběhne diskuze na téma péče o lidi s Alzheimerovou nemocí s Matějem Kučerou, Jitkou Zachariášovou, Natašou Slavíkovou a Antoniem Šoposkim.

Délka filmu: 113 min (19:00-21:00)

Diskuze: 21:00-21:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

MUDr. Matěj Kučera

 

Matěj vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době je doktorandem pod společným vedením na Univerzitě Karlově v Praze a Vrije Universiteit, Amsterdam. Od roku 2018 působí jako vědecký pracovník v rámci výzkumného programu Veřejné duševní zdraví NUDZ. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na témata, jako je prevalence deprese u seniorů, destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychická a emoční pohoda dětí.

Jitka Zachariášová

 

Ředitelka a zakladatelka A DOMA z. s., která se již 24 let věnuje problematice péče o seniory a pomoci jejich rodinným příslušníkům. Služby organizace A DOMA z. s. jsou postaveny na dvou hlavních pilířích a to je terénní sociální služba osobní asistence a Středisko pro pečující. V každé z těchto služeb navrhla inovativní postupy práce. Je autorkou metody Rodinného průvodce, který společně s multidisciplinárním týmem provází dlouhodobě pečující, kde se nejen radí, ale společně s pečujícími  řeší jejich problematické situace.

Nataša Slavíková

 

Nataša Slavíková pracuje jako autorka, producentka a dramaturgyně v audiovizuální oblasti více než 25 let. Za tu dobu natočila více než 400 dokumentárních a publicistických pořadů pro převážně Českou televizi se zaměřením na přírodu, ekologii, alternativní kulturu a mezilidské vztahy.

 

Scénář k filmu Tancuj Matyldo vznikl na základě osobních zkušeností v rodině s péčí o maminku s onemocněním Alzheimerovy demence a napsala ho společně se svým manželem scenáristou Petrem Slavíkem, který je i režisérem snímku.

Antonio Šoposki

Herec, ztrvárnil syna Pavla ve filmu Tancuj, Matyldo

Antonio Šoposki získal zkušenosti s Alzheimerovou nemocí zprostředkovaně od své nemocné babičky. Myslí si, že toto téma je i pro mladé lidi všudypřítomné, protože většina má rodiče, prarodiče různého věku.

 

Zahrál si mimo jiné i v seriálu Kukačky a Pan profesor.

Víkendoví rebelové – 2. 3. | 20:00 | Malý sál

Dojemný a vtipný příběh podle skutečné události, která okouzlila celé Německo. Malý Jason do třídy úplně nezapadá, protože má poruchu autistického spektra. Přestože je vysoce inteligentní, škola rodině doporučuje dát ho do speciální školy. Mezi ním a jeho tátou Mircem však vznikne nečekaná dohoda – když mu Mirco pomůže vybrat si oblíbený fotbalový klub, bude se snažit ve škole dělat co nejméně problémů. Má to však jeden háček… Jason chce navštívit všechny stadiony v Německu!

 

Po projekci proběhne diskuze s metodickým ředitelem terapeutických služeb Národního ústavu pro autismus Hynkem Jůnem.

  

 

Délka filmu: 100 min (20:00-22:00)

Diskuze 22:00-22:30

 

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., 

Metodický ředitel terapeutických služeb, KBT terapeut v NAUTISu (Národní ústav pro autismus).

Vystudoval doktorandské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň absolvoval magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT). Pracuje jako terapeut pro lidi s Aspergerovým syndromem nebo s autismem a poruchou intelektu. Specializuje se spíše na klienty, kde není možná změna jejich chování (buď z důvodů jejich handicapu, nebo nechuti se měnit). Klade tak důraz na terapii rodinných příslušníků a/nebo personálu, kteří těmto klientům poskytují péči. Poskytuje individuální terapii hlavně pro dospívající a dospělé s PAS, specializuje se na supervize a školení personálu v sociálních službách.

Úsvit – 1.3. | 20:30 | Velký sál

 Do městečka Svit pod Tatrami přijíždí v roce 1937 ředitel velké továrny se svou ženou, aby zde po baťovském vzoru Zlína postavili moderní průmyslové město. Jejich plány ale naruší znepokojující nález mrtvoly v areálu továrny. Novorozenec s mužským i ženským pohlavním orgánem. Monstrum. Případ přesahuje možnosti místních četníků, podléhá maximálnímu utajení a na místo přijíždí tajná policie. Nicméně zdá se, že jediný, kdo chce záhadu vyřešit a nalézt odpovědi a pravdu, je těhotná manželka ředitele. Narazí ale na nečekané překážky, včetně svých vlastních předsudků…

  •  

 

Po projekci bude následovat diskuze s režisérem Matějem Chlupáčkem, Zdeňkem Slobodou a Michalem Pitoňákem na téma lidské pohlavní a genderové rozmanitosti, a to jak film může pomáhat takovou realitu přijímat.

 

Délka filmu: 117 min (20:30-22:30)

Diskuze 22:30-23:00

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze

Matěj Chlupáček

Český filmový a televizní režisér

Matěj Chlupáček (1994, Liberec) dokončil svůj celovečerní debut Bez doteku v osmnácti letech, aniž by studoval uměleckou školu. „Nejlepším vzděláním je přece praxe,“ říká. Svět filmu jej přitahoval již od dětství. Ve čtrnácti letech začal natáčet propagační spoty i videoklipy. Na filmu Bez doteku režisér úzce spolupracoval se supervizorem herců Michalem Samirem. Na jeho debutu Hany se podílel jako producent a technický supervizor.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Michal Pitoňák je vedoucím pracovní skupiny Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v Národním ústavu duševního zdraví. Hlavní oblasti jeho výzkumu se zaměřují na porozumění tzv. menšinovému stresu a jeho dopadům na duševní zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí. Svou publikační činností přispívají k interdisciplinárnímu propojování několika oborů psychologie, sociologie, veřejného zdraví či humánní geografie. Je předsedou a spoluzakladatelem vědecko-popularizačního spolku Queer Geography a jako člen vládního Výboru pro práva LGBTI+ lidí se aktivně podílí na politikách a iniciativách pro zrovnoprávnění LGBTQ+ lidí. Profesně též spolupracuje s přírodovědeckou, pedagogickou a filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Mgr. Zdeněk Sloboda

Zdeněk Sloboda absolvoval mediální studia na Univerzitě Karlově, působil v Sociologickém ústavu AV ČR na výzkumu rodičovství LGB lidí a mezi roky 2020 a 2021 vedl na Univerzitě Palackého výzkumný projekt zabývající se sociálními a právními aspekty života intersex lidí v Česku, jehož výstupem je doporučení ombudsmana, informační stránka Intersex-dsd.cz a monografie Trampoty s pohlavím (2023, Wolters Kluwer). Od roku 2013 je členem (2015-2021 předsedou) Výboru pro práva LGBTI+ lidí při Úřadu vlády ČR.

Muž jménem Ove – 2. 3. | 17:00 | Malý sál

 

 

Ove je tvrdohlavý a vznětlivý bručoun, který pohrdá všemi kolem a dává jim to zřetelně najevo. Bývalý předseda družstva vlastníků, kterému nedávno zemřela milovaná žena Sonja, nyní terorizuje sousedství jako samozvaný strážce pořádku. Zvrat v jeho životní rutině nastává s příchodem jeho nových sousedů, mladé pákistánské rodiny, jejíž životní styl se mu zpočátku příčí. Když omylem nabourají autem do Oveho poštovní schránky, spustí tím řetězec nečekaných událostí. 

 

 

Po projekci proběhne ve spolupráci s organizací Elpida diskuze s Katkou Bohatou na téma opuštěnosti a hledání smyslu života ve vyšším věku.

 

Délka filmu: 116 min (17:00-19:00)

Diskuze: 19:00-19:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Mgr. Kateřina Bohatá, psycholožka a krizová interventka, vedoucí Linky seniorů, bezplatné anonymní krizové linky pro seniory a pečující 800 200 007, kterou zřizuje Elpida o.p.s. www.elpida.cz . Její hlavní profesní oblastí v posledních letech je krizová intervence a zdravé stárnutí. Krizové intervenci se věnuje nejen prakticky, ale také formou lektorování a metodicky. Je spoluautorkou odborné publikace Proměny krizové intervence. K rozvoji krizové intervence v ČR a zvýšení dostupnosti krizových služeb se snaží přispět i jako členka výkonného výboru ČAPLD – České asociace pracovišť linek důvěry.

 

Elpida o.p.s. www.elpida.cz

 

Mottem organizace je „Měníme pohled na stáří“, hlavními oblastmi činnosti je budování mezigenerační solidarity, tvorba příležitostí pro aktivní a naplněné stárnutí a provázení seniorů náročnými životními situacemi. Stěžejní aktivity organizace jsou: 2 vzdělávací centra pro seniory v Praze, kavárna Stará škola, časopis Vital, projekt Ponožky od babičky a Linka seniorů.

Fantastická terapie – 2. 3. | 15:00 | Velký sál

 

Psychedeliky asistovaná psychoterapie je velmi slibným způsobem léčby některých duševních nemocí, který je založen na psychoterapii a na užití psychedelicky působící látky. Za pár let bude tato forma terapie nejspíš pevně zakotvena mezi zavedenými léčebnými postupy a už nyní ji hradí některé zdravotní pojišťovny. Dokument byl natočen ve spolupráci s jedinou klinikou u nás „Psyon – Psychedelická klinika“. K psychedeliky asistované psychoterapii zde legálně používají látku ketamin. Vystupující psychoterapeuti, psychologové a lékař zmiňují i ostatní psychedelické látky, které se u nás oficiálně využívají zatím jen v experimentálních studiích. Ve snímku zaznívají také výpovědi klientů, kteří ketaminem asistovanou psychoterapií prošli. Mluví o svých zážitcích při psychedelickém sezení i o tom, co jim léčba přinesla.

 

 

Po filmu proběhne diskuze s Klárou Dudkovou o využití psychedelik v psychoterapii.

 

 

Délka filmu: 42 min (15:00-16:00)

Diskuze: 16:00-16:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Mgr. Klára Dudková, MSc. (Psyon)

 

Působí ve soukromé praxi v Praze a na Psyonu jako KAP psychoterapeut. Její práce s klientem se zaměřuje na propojení těla (tzv. bodypsychoterapie) a duše. Koučuje v Gestalt modalitě individuálně nebo skupinově. Pravidelně vede skupinovou práci v kombinaci edukace a sebezkušenost nebo také pouze bioenergetická cvičení pro skupiny. Pořádá celodenním workshopy zaměřené na práci s tělem. Absolvovala 5letý psychoterapeutický výcvik Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo u Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo (www.capzt.cz) a 2 letý koučovací výcvik v modalitě Gestalt (www.gestaltessence.cz). Má pracovní zkušenosti z komerční sféry, kde pracovala v oblasti lidských zdrojů (HR, vzdělávání dospělých). Nově je účastníkem psychoterapeutického výcviku PBSP.

 

DogMan – 29. 2. | 20:00 | Velký sál

 

Vizionář Luc Besson přichází s fascinujícím antihrdinou na jeho cestě za odplatou a vykoupením. Jako chlapce ho zavírali do kotců se psy. Teď je dospělý a má zvláštní dar. Žene ho touha po pomstě i trestání bezpráví. Nemá žádné zábrany. Jeho zbraní je oddanost jeho psů…

 

 

Po projekci proběhne diskuze s psychiatrem Martinem Hejzlarem z Národního ústavu duševního zdraví.

 

 

Délka filmu: 113 min (20:00-22:00)

Diskuze: 22:00-22:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

MUDr. Martin Hejzlar pracuje jako psychiatr na klinice Národního ústavu duševního zdraví, soustředí se převážně na léčbu afektivních poruch. Blízké jsou mu jak přístupy biologické léčby (psychofarmaka, ECT, rTMS), tak cesty psychoterapie.

Blízko– 29. 2. | 18:00 | Malý sál

Léo a Rémi jsou si blízcí. Prožívají spolu chlapecká dobrodružství, sdílí spolu celý svět a skoro každý moment. Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. Co mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska? Po bezstarostných prázdninách přicházejí školní dny a s nimi i všetečné otázky a ironické poznámky spolužáků. Rémi si jich zdánlivě nevšímá, ale pro Lea znamenají stále víc pochyb. Touží zapadnout do klukovského kolektivu. Drobné ústupky se sčítají a jedinečná blízkost mizí. Dětství končí, dospělost do dříve bezstarostného světa obou kamarádů vtrhne neúprosně. Talentovaný belgický režisér Lukas Dhont natočil unikátní a emocionálně silný portrét výjimečného svazku, který vyniká civilností, uměřeností, neobvyklou empatií a fenomenálními hereckými výkony debutantů Edena Dambrineho a Gustava De Waele.

 

 

Po projekci proběhne diskuze s Janou Soukupovou, Alexandrem Kasalem a Michalem Pitoňákem na téma duševního zdraví a prevence sebevražd u LGBTQ+ lidí, důraz bude kladen na podporu v náročných životních situacích.

 

 v Praze

 

Délka filmu: 105 min (18:00-20:00)

Diskuze: 20:00-20:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Michal Pitoňák je vedoucím pracovní skupiny Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v Národním ústavu duševního zdraví. Hlavní oblasti jeho výzkumu se zaměřují na porozumění tzv. menšinovému stresu a jeho dopadům na duševní zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí. Svou publikační činností přispívají k interdisciplinárnímu propojování několika oborů psychologie, sociologie, veřejného zdraví či humánní geografie. Je předsedou a spoluzakladatelem vědecko-popularizačního spolku Queer Geography a jako člen vládního Výboru pro práva LGBTI+ lidí se aktivně podílí na politikách a iniciativách pro zrovnoprávnění LGBTQ+ lidí. Profesně též spolupracuje s přírodovědeckou, pedagogickou a filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Mgr. Jana Soukupová

Po studiu sociální pedagogiky aktivně hledá další cesty k podpoře mladých lidí v náročných situacích. Působila jako krizová interventka na Lince Bezpečí, která je určena dětem a mladistvým a kde se setkávala s širokou paletou klientů a jejich příběhů. Řadu let byla pedagožkou a metodičkou prevence na základní škole. V současné době je členem týmu školního poradenského pracoviště na Gymnáziu Na Zatlance, věnuje se individuálnímu koučinku, působí jako odborná garantka poradny Sbarvouven.cz, vede podpůrnou rodičovskou skupinu určenou rodičům LGBT+ dětí. Jakožto matka queer syna vychází také z vlastní zkušenosti, kdy zjistila, jak je důležitá podpora nejen lidí přímo procházejících procesem coming outu, ale také podpora jejich rodiny a blízkých, protože coming out je mnohem snazší, když probíhá v přívětivém prostředí.

Mgr. Alexandr Kasal, Ph.D.

Alexandr Kasal, je vedoucím pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd Národního ústavu duševního zdraví. Pohybuje se na pomezí výzkumu a praxe v oblasti prevence sebevražd a spolu s ostatními stál u vzniku Národního akčního plánu prevence sebevražd a usiluje o to, aby tento strategický dokument nebyl „šuplíkovou strategií“, ale propisoval se do reálného světa.