Blízko– 29. 2. | 18:00 | Malý sál

Léo a Rémi jsou si blízcí. Prožívají spolu chlapecká dobrodružství, sdílí spolu celý svět a skoro každý moment. Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. Co mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska? Po bezstarostných prázdninách přicházejí školní dny a s nimi i všetečné otázky a ironické poznámky spolužáků. Rémi si jich zdánlivě nevšímá, ale pro Lea znamenají stále víc pochyb. Touží zapadnout do klukovského kolektivu. Drobné ústupky se sčítají a jedinečná blízkost mizí. Dětství končí, dospělost do dříve bezstarostného světa obou kamarádů vtrhne neúprosně. Talentovaný belgický režisér Lukas Dhont natočil unikátní a emocionálně silný portrét výjimečného svazku, který vyniká civilností, uměřeností, neobvyklou empatií a fenomenálními hereckými výkony debutantů Edena Dambrineho a Gustava De Waele.

 

 

Po projekci proběhne diskuze s Janou Soukupovou, Alexandrem Kasalem a Michalem Pitoňákem na téma duševního zdraví a prevence sebevražd u LGBTQ+ lidí, důraz bude kladen na podporu v náročných životních situacích.

 

 v Praze

 

Délka filmu: 105 min (18:00-20:00)

Diskuze: 20:00-20:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Michal Pitoňák je vedoucím pracovní skupiny Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v Národním ústavu duševního zdraví. Hlavní oblasti jeho výzkumu se zaměřují na porozumění tzv. menšinovému stresu a jeho dopadům na duševní zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí. Svou publikační činností přispívají k interdisciplinárnímu propojování několika oborů psychologie, sociologie, veřejného zdraví či humánní geografie. Je předsedou a spoluzakladatelem vědecko-popularizačního spolku Queer Geography a jako člen vládního Výboru pro práva LGBTI+ lidí se aktivně podílí na politikách a iniciativách pro zrovnoprávnění LGBTQ+ lidí. Profesně též spolupracuje s přírodovědeckou, pedagogickou a filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Mgr. Jana Soukupová

Po studiu sociální pedagogiky aktivně hledá další cesty k podpoře mladých lidí v náročných situacích. Působila jako krizová interventka na Lince Bezpečí, která je určena dětem a mladistvým a kde se setkávala s širokou paletou klientů a jejich příběhů. Řadu let byla pedagožkou a metodičkou prevence na základní škole. V současné době je členem týmu školního poradenského pracoviště na Gymnáziu Na Zatlance, věnuje se individuálnímu koučinku, působí jako odborná garantka poradny Sbarvouven.cz, vede podpůrnou rodičovskou skupinu určenou rodičům LGBT+ dětí. Jakožto matka queer syna vychází také z vlastní zkušenosti, kdy zjistila, jak je důležitá podpora nejen lidí přímo procházejících procesem coming outu, ale také podpora jejich rodiny a blízkých, protože coming out je mnohem snazší, když probíhá v přívětivém prostředí.

Mgr. Alexandr Kasal, Ph.D.

Alexandr Kasal, je vedoucím pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd Národního ústavu duševního zdraví. Pohybuje se na pomezí výzkumu a praxe v oblasti prevence sebevražd a spolu s ostatními stál u vzniku Národního akčního plánu prevence sebevražd a usiluje o to, aby tento strategický dokument nebyl „šuplíkovou strategií“, ale propisoval se do reálného světa.