DogMan – 29. 2. | 20:00 | Velký sál

 

Vizionář Luc Besson přichází s fascinujícím antihrdinou na jeho cestě za odplatou a vykoupením. Jako chlapce ho zavírali do kotců se psy. Teď je dospělý a má zvláštní dar. Žene ho touha po pomstě i trestání bezpráví. Nemá žádné zábrany. Jeho zbraní je oddanost jeho psů…

 

 

Po projekci proběhne diskuze s psychiatrem Martinem Hejzlarem z Národního ústavu duševního zdraví.

 

 

Délka filmu: 113 min (20:00-22:00)

Diskuze: 22:00-22:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

MUDr. Martin Hejzlar pracuje jako psychiatr na klinice Národního ústavu duševního zdraví, soustředí se převážně na léčbu afektivních poruch. Blízké jsou mu jak přístupy biologické léčby (psychofarmaka, ECT, rTMS), tak cesty psychoterapie.

Blízko– 29. 2. | 18:00 | Malý sál

Léo a Rémi jsou si blízcí. Prožívají spolu chlapecká dobrodružství, sdílí spolu celý svět a skoro každý moment. Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. Co mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska? Po bezstarostných prázdninách přicházejí školní dny a s nimi i všetečné otázky a ironické poznámky spolužáků. Rémi si jich zdánlivě nevšímá, ale pro Lea znamenají stále víc pochyb. Touží zapadnout do klukovského kolektivu. Drobné ústupky se sčítají a jedinečná blízkost mizí. Dětství končí, dospělost do dříve bezstarostného světa obou kamarádů vtrhne neúprosně. Talentovaný belgický režisér Lukas Dhont natočil unikátní a emocionálně silný portrét výjimečného svazku, který vyniká civilností, uměřeností, neobvyklou empatií a fenomenálními hereckými výkony debutantů Edena Dambrineho a Gustava De Waele.

 

 

Po projekci proběhne diskuze s Janou Soukupovou, Alexandrem Kasalem a Michalem Pitoňákem na téma duševního zdraví a prevence sebevražd u LGBTQ+ lidí, důraz bude kladen na podporu v náročných životních situacích.

 

 v Praze

 

Délka filmu: 105 min (18:00-20:00)

Diskuze: 20:00-20:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Michal Pitoňák je vedoucím pracovní skupiny Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v Národním ústavu duševního zdraví. Hlavní oblasti jeho výzkumu se zaměřují na porozumění tzv. menšinovému stresu a jeho dopadům na duševní zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí. Svou publikační činností přispívají k interdisciplinárnímu propojování několika oborů psychologie, sociologie, veřejného zdraví či humánní geografie. Je předsedou a spoluzakladatelem vědecko-popularizačního spolku Queer Geography a jako člen vládního Výboru pro práva LGBTI+ lidí se aktivně podílí na politikách a iniciativách pro zrovnoprávnění LGBTQ+ lidí. Profesně též spolupracuje s přírodovědeckou, pedagogickou a filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Mgr. Jana Soukupová

Po studiu sociální pedagogiky aktivně hledá další cesty k podpoře mladých lidí v náročných situacích. Působila jako krizová interventka na Lince Bezpečí, která je určena dětem a mladistvým a kde se setkávala s širokou paletou klientů a jejich příběhů. Řadu let byla pedagožkou a metodičkou prevence na základní škole. V současné době je členem týmu školního poradenského pracoviště na Gymnáziu Na Zatlance, věnuje se individuálnímu koučinku, působí jako odborná garantka poradny Sbarvouven.cz, vede podpůrnou rodičovskou skupinu určenou rodičům LGBT+ dětí. Jakožto matka queer syna vychází také z vlastní zkušenosti, kdy zjistila, jak je důležitá podpora nejen lidí přímo procházejících procesem coming outu, ale také podpora jejich rodiny a blízkých, protože coming out je mnohem snazší, když probíhá v přívětivém prostředí.

Mgr. Alexandr Kasal, Ph.D.

Alexandr Kasal, je vedoucím pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd Národního ústavu duševního zdraví. Pohybuje se na pomezí výzkumu a praxe v oblasti prevence sebevražd a spolu s ostatními stál u vzniku Národního akčního plánu prevence sebevražd a usiluje o to, aby tento strategický dokument nebyl „šuplíkovou strategií“, ale propisoval se do reálného světa.

3TESTRY – 1. 3. | 18:30 | Velký sál

Interaktivní monodrama o životě, vůních, lásce, santalovém dřevě a kávě. Irena je herečka oblastního divadla, která žije tak trochu sama. Trpí samotou, má podivné noční můry, pocity úzkosti. A navíc se bojí svůj prostor opustit. Bojí se vykročit ven, do neznáma, mimo zaběhlé konvence, udělat ve svém životě nějaký zásadní krok. Bojí se budoucnosti, neví, co s přítomností a má nevyřešenou minulost. Irena má od mládí svou (doslova) kouzelnou krabičku se serepetičkami, které v sobě ukrývají vzpomínky na dětství i dospívání. A kromě toho vlastní i několik lahviček testerů s vůněmi, které hrají v jejím životě hodně významnou roli. Jenže Irena se nedokáže rozhodnout, kterou z nich si ve svízelné situaci vybrat. Pomůžete jí, prosím…?

www.divadlosumperk.cz

 

Tvůrci

Petr Smyczek 

Katerina Höferová 

Michael Sodomka 

Lukáš Šimon

 
 

Délka představení: 18:30-20:00

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze