Fantastická terapie – 2. 3. | 15:00 | Velký sál

 

Psychedeliky asistovaná psychoterapie je velmi slibným způsobem léčby některých duševních nemocí, který je založen na psychoterapii a na užití psychedelicky působící látky. Za pár let bude tato forma terapie nejspíš pevně zakotvena mezi zavedenými léčebnými postupy a už nyní ji hradí některé zdravotní pojišťovny. Dokument byl natočen ve spolupráci s jedinou klinikou u nás „Psyon – Psychedelická klinika“. K psychedeliky asistované psychoterapii zde legálně používají látku ketamin. Vystupující psychoterapeuti, psychologové a lékař zmiňují i ostatní psychedelické látky, které se u nás oficiálně využívají zatím jen v experimentálních studiích. Ve snímku zaznívají také výpovědi klientů, kteří ketaminem asistovanou psychoterapií prošli. Mluví o svých zážitcích při psychedelickém sezení i o tom, co jim léčba přinesla.

 

 

Po filmu proběhne diskuze s Klárou Dudkovou o využití psychedelik v psychoterapii.

 

 

Délka filmu: 42 min (15:00-16:00)

Diskuze: 16:00-16:30

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Mgr. Klára Dudková, MSc. (Psyon)

 

Působí ve soukromé praxi v Praze a na Psyonu jako KAP psychoterapeut. Její práce s klientem se zaměřuje na propojení těla (tzv. bodypsychoterapie) a duše. Koučuje v Gestalt modalitě individuálně nebo skupinově. Pravidelně vede skupinovou práci v kombinaci edukace a sebezkušenost nebo také pouze bioenergetická cvičení pro skupiny. Pořádá celodenním workshopy zaměřené na práci s tělem. Absolvovala 5letý psychoterapeutický výcvik Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo u Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo (www.capzt.cz) a 2 letý koučovací výcvik v modalitě Gestalt (www.gestaltessence.cz). Má pracovní zkušenosti z komerční sféry, kde pracovala v oblasti lidských zdrojů (HR, vzdělávání dospělých). Nově je účastníkem psychoterapeutického výcviku PBSP.