Skip to content

Festival Na hlavu

29. 2 – 3. 3. 2024
Městská knihovna v Praze,
Mariánské náměstí 1

Festival pořádá Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd. Motivací pořadatelů je obohacovat veřejný prostor o odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku. Věnuje se oblasti psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Dlouhodobě napomáhá zlepšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Za organizací festivalu stojí tým z výzkumného programu Veřejné duševní zdraví, který je zaměřen na široké spektrum sociálně-vědního výzkumu v oblasti duševního zdraví a psychiatrické péče v ČR. Jedním z jeho témat je i výzkum stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejího snižování.

Festival Na hlavu za svou činnost získal v roce 2019 Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka.

Program

Co o festivalu říkají návštěvníci?

Diskuze „Moje jméno není diagnóza“ byla velmi dojemná. Dala mi náhled na lidi s duševním onemocněním, jak žijí, jak je případně vnímá okolí a jak oni vnímají své okolí. Pomohlo mi to si ujasnit pohled na duševní zdraví a na tyto lidi.

Na festivalu jsem potkala lidi, kteří smýšlejí stejně. Venku se většinou s tímto názorem nesetkávám, lidé tomu často nerozumí.

Byl jsem hodně skeptický ke snahám moderního člověka pochopit podstatu lidské mysli. Po festivalu jsem to změnil na trochu skeptický a teď když o tom přemýšlím, vidím to docela růžově…

Děkuji za Vaši snahu, jak lidem přiblížit, že i o duši je třeba pečovat, že to není zbytečné, ale naprosto přirozené. Cením si Vašeho úsilí..

Jsem Vám velmi vděčná za tento festival. Pomohl mi ujasnit si všechno v hlavě a to taky vzhledem k mé diagnóze. Jsem ráda, že takovéhle festivaly existují, protože je potřeba o těchto tématech mluvit a bořit předsudky lidí, protože ty vznikají kvůli nevzdělanosti lidí v té dané oblasti. Tyto festivaly pomáhají utvořit si svůj vlastní postoj a názor.

Oceňuji vůbec existenci tohoto festivalu, vážím si možnosti široké veřejnosti získat nový náhled na věci, rozbít staré předsudky.

Chci pomoci

Chcete podpořit festival a šíření informací o tématu duševního zdraví? Zvolte si variantu, která Vám nejvíce vyhovuje nebo nás kontaktujte s nabídkou dalších možností. Vaší pomoci si velmi vážíme a moc za ni děkujeme!

Chci pomoci s propagací

  • Sledujte nás na Facebooku a Instagramu naše příspěvky.
  • Řekněte o festivalu své rodině, přátelům a známým.
  • Zmiňte se o festivalu před novináři, napište do redakce novin, rozhlasu nebo televize.

Chci přispět finančně

Finanční příspěvek můžete zaslat na bankovní účet neziskové organizace Národního ústavu duševního zdraví – Spolek NUDZ, číslo účtu: 2601445987/2010 (Fio banka), do zprávy pro příjemce uveďte text „Festival Na hlavu“

V případě částek nad 1 000,- Kč nás kontaktujte na email: karolina.mlada@nudz.cz pro zaslání darovací smlouvy.

Hledám pomoc pro hlavu a duši

Pokud byste pociťovali problémy, ať už duševního nebo jiného rázu, obraťte se prosím na bezplatnou linku 1212. 

Kontakty pro okamžitou pomoc, mapu zdravotnických a sociálních služeb najdete i na stránkách iniciativy NA ROVINU.

Další informace, kontakty i možnost otestovat se naleznete i na webu projektu Opatruj.se.

Nebojte se říci si o pomoc.

Partneři

Kontakt

Programová hlava:
Karolína Mladá
e-mail: karolina.mlada@nudz.cz
telefon: 605 407 628

Marketingová a PR hlava:
Pavla Chlebounová
e-mail: pavla.chlebounova@gmail.com
telefon: 725 992 047

Hlava destigmatizačního programu:
Slavomíra Pukanová
e-mail: slavomira.pukanova@nudz.cz
telefon: 283 088 422

Hlava doprovodného programu:
Dagmar Civišová
e-mail: dagmar.civisova@nudz.cz
telefon: 776 734 800

Vizuální hlava:
Filip A. Menšl
e-mail: filip.mensl@nudz.cz
link

Pořádá

Spolek NUDZ
Topolová 748
250 67
Klecany
IČO: 04864964