O festivalu

Festival pořádá Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd (www.nudz.cz). Festival Na hlavu si klade za cíl otevřít odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti.

Prostřednictvím filmů doplněných přednáškami odborníků, semináři a dalším doprovodným programem přibližuje oblast psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Návštěvou festivalu přispíváte na destigmatizační aktivity, jež pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Za organizací festivalu stojí tým z výzkumného programu Sociální psychiatrie, který je zaměřen na široké spektrum sociálně-vědního výzkumu v oblasti duševního zdraví a psychiatrické péče v ČR. Jedním z jeho témat je i výzkum stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejího snižování.

Festival získal Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka 2019.

Kompletní program minulého ročníku najdete zde.

Chcete vědět o festivalových novinkách jako první? Zanechte nám svůj email.

Co o festivalu říkají návštěvníci?

Diskuze „Moje jméno není diagnóza“ byla velmi dojemná. Dala mi náhled na lidi s duševním onemocněním, jak žijí, jak je případně vnímá okolí a jak oni vnímají své okolí. Pomohlo mi to si ujasnit pohled na duševní zdraví a na tyto lidi.
Děkuji za Vaši snahu, jak lidem přiblížit, že i o duši je třeba pečovat, že to není zbytečné, ale naprosto přirozené. Cením si Vašeho úsilí..
Na festivalu jsem potkala lidi, kteří smýšlejí stejně. Venku se většinou s tímto názorem nesetkávám, lidé tomu často nerozumí.
Jsem Vám velmi vděčná za tento festival. Pomohl mi ujasnit si všechno v hlavě a to taky vzhledem k mé diagnóze. Jsem ráda, že takovéhle festivaly existují, protože je potřeba o těchto tématech mluvit a bořit předsudky lidí, protože ty vznikají kvůli nevzdělanosti lidí v té dané oblasti. Tyto festivaly pomáhají utvořit si svůj vlastní postoj a názor.

Napsali o nás