Zákon lásky – 25. 2. | 17:00 | Malý sál

Spolurežisérka úspěšného dokumentu V síti, Barbora Chalupová, debutuje tragikomickou dokumentární roadmovie, která sleduje cestu zákona, jenž může ovlivnit život statisíců lidí. „Zákon lásky“ zajistí manželství všem bez ohledu na jejich sexuální orientaci a podporuje ho většina obyvatel České republiky. Komu tedy návrh vzbuzující vášně a nebývalé emoce vadí? Jaký je vlastně rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím? S napětím sledujeme vypjatou výpravu napříč společností, která vede od sběru petičních podpisů, přes televizní půtky až po diskuse na půdě parlamentu směřující ke klíčovému hlasování. Střet progresivní a konzervativní části obyvatel ilustrují politici při svých vystoupeních a exhibicích. Nevzdělanost, obavy, strach a neschopnost udělat jakékoliv rozhodnutí však nejsou to jediné, co legislativnímu přijetí brání. Jsme skutečně tak liberální, jak se prezentujeme? A zvítězí nakonec láska nad lží a nenávistí?

 

Po projekci filmu proběhne diskuze na téma vztahů a práv LGBTQ+ osob s párovým terapeutem Honzou Vojtkem, který je rovněž velkým popularizátorem LGBTQ+ témat,  a právničkou Luciou Zachariášovou z iniciativy Jsme Fér. Diskusi bude moderovat výzkumný pracovník NUDZ Michal Pitoňák

 

Délka filmu: 89 min

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Michal Pitoňák pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde se zabývá interdisciplinárním výzkumem sexuality v kontextu sociální psychologie, sociální epidemiologie, adiktologie a geografií sexualit. Mezi jeho klíčové oblasti zájmu patří problematika tzv. menšinového stresu a stigmatizace, které negativně ovlivňují kvalitu života a potažmo duševní zdraví LGBTQ+ osob. Je hlavním autorem výzkumné zprávy Být LGBTQ+ v Česku 2022, která v Česku detailně zmapovala diskriminaci a předsudečné násilí namířené proti LGBTQ+ osobám. Rozvíjí rovněž obor LGBTQ+ psychologie, jako externista vyučuje na katedře psychologie FF UK. Jako člen vědeckého výboru a vedoucí pracovní skupiny zaměřenou na sexuální orientaci a genderovou identitu je aktivní v rámci příprav Mezinárodního psychologického kongresu (ICP 2024). Je členem Výboru pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva a rovněž zakladatelem a předsedou vědeckopopularizačního spolku Queer Geography.

Honza Vojtko je především párový a partnerský psychoterapeut, který se kromě jiného zaměřuje na práci s LGBTQ+ klientelou a práci s lidmi v alternativních formách vztahů. Díky svým výcvikům (kognitivně-behaviorální párová terapie, schéma terapie, na emoce zaměřená terapie a body terapie) využívá integrativní přístup pro partnerskou terapii. Tento integrativní přístup se snaží předávat i v rámci nově otevřeného výcviku integrované párové terapie, kde učí společně s kolegou Pavlem Ratajem, se kterým založili „Institut párové terapie – INPAT“. Ve své práci se snaží medializovat a popularizovat párovou a partnerskou terapii, témata LGBTQ+ skupiny i alternativní formy vztahů, včetně témat sexuality a vztahovosti lidí s mentálním postižením. Kromě populárně naučných knih o vztazích (Vztahy a mýty + Vztahy a pasti), vystupuje společně s Ester Geislerovou na přednášce o vztazích „Terapie sdílením Live a Reset“, píše knihy pro děti, píše odborné texty, dále studuje a učí na Fakultě humanitních studií UK, a svoji práci miluje.

JUDr. Lucia Zachariášová je právnička v iniciativě Jsme fér (www.jsmefer.cz), která se zasazuje o to, aby bylo v ČR uzákoněno manželství také pro gay a lesbické páry. Je předsedkyní Výboru pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva. Je také členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů, dříve pracovala jako tajemnice této Rady. Pracovala rovněž pro Úřad vlády České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí v Oddělení rovnosti žen a mužů, podílela se na přípravě Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.