Curanderos – 25. 2. | 15:00 | Malý sál

 

Curanderos je guerilla no-budget film o posvátné rostlině ayahuasce. Je to cestopisné pátrání po tom, co vlastně ayahuaska je, a kdo jsou lidé, kteří s ní pracují. Autor se vydává na filmový trip do Peru, kde sám absolvoval několik ayahuaskových rituálů a udělal sérii rozhovorů s lidmi, kteří s ayahuaskou pracují – ať už je to mladý neošaman z Evropy, nebo bylinkář, indiánsky ayahuaskero v amazonské džungli, anebo český neurovědec, který se věnuje výzkumu psychedelik. 

Film je mozaikou různých pohledů a názorů snažících se přiblížit tématiku šamanismu i běžné veřejnosti. Zároveň se však nevyhýbá ani problematickým aspektům jako je šarlatánství spojené s rozmachem ayahuaskového turismu, domorodým konceptem černé a bílé magie, nebo rizikům spojeným s neodpovědným užíváním této kdysi posvátné rostliny. Projekt vznikl jako one man koncept za pomoci dobrovolníků a psychonautů z Evropy a Jižní Ameriky.

 

 

Po projekci proběhne diskuze s Vlaďkou Sobasovou a Petrem Winklerem o současné legislativě a o tématu využití psychedelických látek při hledání vztahu k sobě a okolí, rovnováhy a duševního zdraví.

 

 

Délka filmu: 40 min

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Film je v angličtině bez českých titulků.

Petr Winkler vystudoval sociální politiku a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také Health service and population research na Institutu psychiatrie, psychologie a neurovědy na King’s College v Londýně. V současné době je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví, kde od roku 2011 vybudoval výzkumný program zaměřený na veřejné duševní zdraví. Ve svém výzkumu se mimo jiné věnoval užívání LSD mezi psychiatry, psychology a psychoterapeuty v letech legálního experimentování s touto látkou na území bývalého Československa v letech 1952-1974.

 

Vlaďka Sobasová je adiktoložka, která se zajímá o drogovou politiku a oblast závislostí. Působila jako koordinátorka výzkumných projektů v Národním ústavu duševního zdraví. Byla zaměstnankyní Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci drogové politiky (Úřad vlády ČR). Působila jako CEO, nyní jako externí poradce pro Nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES.   

Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? – 25. 2. | 15:00 | Velký sál

 

Přednáška přinese pokus o objasnění role technik vyrovnávání s náročnými životními situacemi, přeskokové aktivity (Troisi 2002) a teorie hendikepu (Zahavi 1975) v umělecké a vědecké tvorbě těžce nemocných, trpících a stresovaných jedinců, kteří za sebou navzdory tomu zanechali významná díla.

 

Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. V letech 1991- 2021 působil jako ředitel Národního ústavu duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha). Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997). V letech 1990 – 2020 byl přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. V letech 2007 – 2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008 – 2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM). Je mj. laureátem ocenění Česká hlava (2008).

 

  

 

Délka přednášky: 60 min

Vstupné: 150 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Den mě oslepí, večer utiší, noc mě skryje – 25. 2. | 16:00 | Klubovna

Den mě oslepí, večer utiší, noc mě skryje

Sebevražda stále patří ke společensky tabuizovaným a zkreslovaným tématům. V souvislosti s pandemií se v roce 2020 riziko sebevraždy na území České republiky třikrát zvýšilo. Audio-procházka umožní divákům individuálně vyslechnout dva z pěti hlasů promlouvajících na základě autentických výpovědí lidí se sebevražednými rozlady a pozůstalých. Ve druhé části se uskuteční společné setkání diváků a debata s tvůrci za účasti Zuzany Karáskové Ulbertové, psycholožky pracující na Lince bezpečí. Projekt vznikl ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

Na představení si vezměte svůj chytrý telefon s mobilními daty a kvalitní sluchátka, bez nich nebude možné se procházky zúčastnit. 

 

 

Kapacita představení je omezena, své místo si proto musíte předem závazně rezervovat na emailu kolektiv.nesladim@gmail.com (jméno + počet vstupenek). Detailní instrukce, včetně místa začátku audio-procházky, obdržíte po vytvoření rezervace na Váš email.

 

Kolektiv Nesladim vznikl v Praze v roce 2019 a dlouhodobě se věnuje destigmatizaci duševních poruch prostřednictvím divadelní tvorby: má za cíl upozorňovat na aktuální, intimní, tabuizovaná témata jedince ve společnosti, která v běžné konverzaci nemají prostor, rozvíjet diskuzi a přiblížit tak svět psychických problémů široké veřejnosti.

 

Režie: Linda Dušková 

Text (založen na autentických výpovědích): David Košťák 

Hlasy: Karin Bílíková, František Hnilička, Tereza Vilišová, Patrik Vojtíšek, Daniela Voráčková

Dramaturgie: Sodja Lotker, David Košťák 

Hudba: Vojtěch Bor 

Zvuk: Matěj Šenkyřík

Produkce: Lucie Špačková, Barbora Kousalová, Peter Kasten 

PR: Pavla Chlebounová 

Vývoj aplikace a IT spolupráce: Jakub Dušek 

 

Za odborné konzultace, vstřícnost a ochotu děkujeme Národnímu ústavu duševního zdraví v Klecanech, konkrétně Petrovi Winklerovi, Alexandru Kasalovi a Roksaně Vintoniv. Projekt vznikl za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Festival 4+4 dny v pohybu a Národní ústav duševního zdraví.

 

Foto: Tereza Veselá

 

 

 

 

 

Zákon lásky – 25. 2. | 17:00 | Malý sál

Spolurežisérka úspěšného dokumentu V síti, Barbora Chalupová, debutuje tragikomickou dokumentární roadmovie, která sleduje cestu zákona, jenž může ovlivnit život statisíců lidí. „Zákon lásky“ zajistí manželství všem bez ohledu na jejich sexuální orientaci a podporuje ho většina obyvatel České republiky. Komu tedy návrh vzbuzující vášně a nebývalé emoce vadí? Jaký je vlastně rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím? S napětím sledujeme vypjatou výpravu napříč společností, která vede od sběru petičních podpisů, přes televizní půtky až po diskuse na půdě parlamentu směřující ke klíčovému hlasování. Střet progresivní a konzervativní části obyvatel ilustrují politici při svých vystoupeních a exhibicích. Nevzdělanost, obavy, strach a neschopnost udělat jakékoliv rozhodnutí však nejsou to jediné, co legislativnímu přijetí brání. Jsme skutečně tak liberální, jak se prezentujeme? A zvítězí nakonec láska nad lží a nenávistí?

 

Po projekci filmu proběhne diskuze na téma vztahů a práv LGBTQ+ osob s párovým terapeutem Honzou Vojtkem, který je rovněž velkým popularizátorem LGBTQ+ témat,  a právničkou Luciou Zachariášovou z iniciativy Jsme Fér. Diskusi bude moderovat výzkumný pracovník NUDZ Michal Pitoňák

 

Délka filmu: 89 min

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Michal Pitoňák pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde se zabývá interdisciplinárním výzkumem sexuality v kontextu sociální psychologie, sociální epidemiologie, adiktologie a geografií sexualit. Mezi jeho klíčové oblasti zájmu patří problematika tzv. menšinového stresu a stigmatizace, které negativně ovlivňují kvalitu života a potažmo duševní zdraví LGBTQ+ osob. Je hlavním autorem výzkumné zprávy Být LGBTQ+ v Česku 2022, která v Česku detailně zmapovala diskriminaci a předsudečné násilí namířené proti LGBTQ+ osobám. Rozvíjí rovněž obor LGBTQ+ psychologie, jako externista vyučuje na katedře psychologie FF UK. Jako člen vědeckého výboru a vedoucí pracovní skupiny zaměřenou na sexuální orientaci a genderovou identitu je aktivní v rámci příprav Mezinárodního psychologického kongresu (ICP 2024). Je členem Výboru pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva a rovněž zakladatelem a předsedou vědeckopopularizačního spolku Queer Geography.

Honza Vojtko je především párový a partnerský psychoterapeut, který se kromě jiného zaměřuje na práci s LGBTQ+ klientelou a práci s lidmi v alternativních formách vztahů. Díky svým výcvikům (kognitivně-behaviorální párová terapie, schéma terapie, na emoce zaměřená terapie a body terapie) využívá integrativní přístup pro partnerskou terapii. Tento integrativní přístup se snaží předávat i v rámci nově otevřeného výcviku integrované párové terapie, kde učí společně s kolegou Pavlem Ratajem, se kterým založili „Institut párové terapie – INPAT“. Ve své práci se snaží medializovat a popularizovat párovou a partnerskou terapii, témata LGBTQ+ skupiny i alternativní formy vztahů, včetně témat sexuality a vztahovosti lidí s mentálním postižením. Kromě populárně naučných knih o vztazích (Vztahy a mýty + Vztahy a pasti), vystupuje společně s Ester Geislerovou na přednášce o vztazích „Terapie sdílením Live a Reset“, píše knihy pro děti, píše odborné texty, dále studuje a učí na Fakultě humanitních studií UK, a svoji práci miluje.

JUDr. Lucia Zachariášová je právnička v iniciativě Jsme fér (www.jsmefer.cz), která se zasazuje o to, aby bylo v ČR uzákoněno manželství také pro gay a lesbické páry. Je předsedkyní Výboru pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva. Je také členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů, dříve pracovala jako tajemnice této Rady. Pracovala rovněž pro Úřad vlády České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí v Oddělení rovnosti žen a mužů, podílela se na přípravě Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Událost – 25. 2. | 17:30 | Velký sál

Film Událost je adaptací autobiografického románu Annie Ernauxové a vypráví o cestě mladé ženy, která v zoufalém závodě s časem svádí fyzický a emocionální boj o přístup k nelegálnímu potratu. Silné a strhující drama odehrávající se ve společnosti, která odsuzovala ženskou touhu a sexuální svobodu.

Francie, 1963. Anne je bystrá, mladá studentka, která má před sebou slibnou budoucnost. Když však otěhotní, možnost dokončit studium a vymanit se z omezení plynoucích z jejího sociálního původu se rozplyne. S blížícími se závěrečnými zkouškami a rostoucím břichem se Anne rozhodne jednat, i kdyby měla čelit hanbě a bolesti, i kdyby kvůli tomu měla riskovat vězení…

 

Po projekci proběhne diskuze na téma práva žen a potratů s prof. PhDr. Lenkou Šulovou, CSc. 

 

Délka filmu: 100 min

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

 

Lenka Šulová působila na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka ve společnosti a především na partnerské a rodinné vztahy. Byla řešitelkou mezinárodních výzkumných úkolů zaměřených na raný vývoj dítěte, specifika mateřské a otcovské role, na význam rodinného prostředí ve vztahu k působení instituce na dítě. Má vlastní poradenskou praxi a je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. 

Už teď mi chybíš – 25. 2. | 19:30 | Malý sál

Milly (Toni Colette) a Jess (Drew Barrymore) byly odjakživa nejlepšími kamarádkami. Od dětství spolu sdílely absolutně všechno – tajemství, šaty, dokonce i kluky, se kterými chodily. Návštěvy bujarých večírků plných alkoholu a drog či vyvádění ztřeštěností jim zůstaly od mládí až do dospělosti. V životě ale jednou nastane chvíle, kdy se každý musí začít chovat dospěle… Nebo ne? Snažit se žít „dospěle“ má ale různé podoby. Zatímco Milly má úžasnou práci a žije v krásném městském domě s manželem Kitem a dvěma dětmi, Jess a její přítel Jago žijí bohémským životem na hausbótu na londýnském kanálu. Přátelství Milly a Jess je však stále pevné jako skála a život je jednou velkou zábavou. Každá zábava však jednou skončí a pro Milly s Jess to platí dvojnásob. Jess po mnoha neúspěšných pokusech, kdy se pokusila otěhotnět, konečně prolomila smůlu a chce s Milly oslavit radostnou zprávu. Ta má bohužel úplně opačnou novinku – byla jí zjištěna rakovina prsu. Dlouholeté kamarádky se tak ocitají před životní zkouškou, jak se poprat s vážným onemocněním jedné z nich, když druhá prožívá nejradostnější období svého života. Vydrží jejich přátelství všechno špatné i dobré?

  

 

Po projekci proběhne diskuze na téma vztahu duševního zdraví a onkologického onemocnění s klinickou onkoložkou a hematoložkou specializující se na rakovinu prsu prof. Petrou Tesařovou a jejími pacientkami z pilotního projektu komplexní terapie onkologického onemocnění Kondicí proti rakovině. 

Délka filmu: 112 min

 

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Hodně štěstí, pane Veliký – 25. 2. | 20:00 | Velký sál

 

Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála. Jenže přesvědčit samu sebe je ta nejtěžší věc na světě, a proto první setkání s panem Velikým v hotelovém pokoji dopadne trochu jinak, než Nancy očekávala. Přesto je jasné, že chce tohoto neskutečně přitažlivého mladého muže vidět znovu, protože si u něj začíná věřit a přestává pochybovat o svých touhách a pocitech.

 

Po projekci proběhne diskuze na téma sebepřijetí, vztahu k vlastnímu tělu a sexu ve vyšším věku, s Mgr. Lucií Šídovou a Petrou Hamerníkovou DiS. z organizace Freya.

 

Délka filmu: 97 min

Vstupné: 100 Kč

Předprodej online nebo na pokladně Městské knihovny v Praze.

Lucie Šídová je spoluzakladatelka organizace Freya, kde působí i jako lektorka. Má soukromou psychoterapeutickou praxi. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. V terapeutické práci se zaměřuje na témata spojená se sexualitou. Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou sexuální asistence v České republice.

Petra Hamerníková je lektorka, metodička a sociální pracovnice. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Virtuální realita | sobota 25.2. a neděle 26.2. | Předsálí

Na festivalu si můžete vyzkoušet, jak se pracuje s virtuální realitou v neurovědách. Kolegové a kolegyně z BrainVR.cz pro vás chystají v předsálí stánek, kde si můžete otestovat:

  • strach z pavouků, zavřených prostor nebo výšek
  • své reakce na nadměrné znečištění nebo nepořádek
  • svou pozornost a paměťové dovednosti

VRko si můžete vyzkoušet zcela zdarma.