Prostor bez hranic: Virtuální realita a zdraví

čt-ne |  předsálí kina |  Připravil kolektiv VP3 – Výzkumný program Aplikované neurovědy a zobrazení mozku pod vedením Filipa Španiela, výzkumná skupina Virtuální reality v neurokognitivních vědách NUDZ

 

 

 

 

Úplně nová realita vtrhla do našich životů. Technologie VR je nyní už dostupná všem.

Jak se dá využít v terapii duševních onemocnění? Ztratíte se ve virtuálním městě? Dokážete nakoupit dle zapamatovaného seznamu? Pamatujete si, kdy a kde jste nechal svoje brýle? Dokážete správně a včas reagovat na překážky ve vaší trajektorii? Jak vnímáte virtuální prostor a svoje já v něm? A jaký vliv bude mít virtuální realita na naše fyzické i duševní zdraví? Navštivte zdarma na festivalu náš VR lounge, kde si můžete vyzkoušet nové aplikace a hry a pobavit se s odborníky na nové technologie, kognitivní funkce a duševní zdraví z NUDZ a společností Xlab a 3Dsense.

 

 

Iveta Fajnerová – vedoucí skupiny Virtuální reality v neurokognitivních vědách vystudovala psychologii a neurobiologii. V NUDZ se věnuje zejména vývoji aplikací ve virtuální realitě a jejich využití při vyšetřování a tréninku kognitivních funkcí, ale také při zobrazování mozkové aktivity během jejich řešení. Kromě NUDZ působí také na 3. lékařské fakultě UK a ve Fyziologickém ústavu AV ČR.

 

 

 

Ivana Oravcová ukončuje magisterské studium ve specializaci neurobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V NÚDZ je stážistkou ve výzkumném programu. Spolupracuje ve výzkumných projektech v experimentální skupině virtuální reality a ve spojení s MR se zabývá především neurobiologickými koreláty deklarativní paměti. Zajímá se o autobiografickou a epizodickou paměť a její vývoj u dětí a dospělých.

 

 

 

 

Adéla Plechatá dokončuje studium psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a v NUDZ se věnuje vývoji úloh ve virtuální realitě určených k remediaci kognitivního deficitu u pacientů s neuropsychiatrickým onemocněním.

 

 

 

 

Jiří Motýl vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, kde se odborně věnoval percepci online rizik a soukromí. V současnosti se zabývá výzkumem kognitivních funkcí. Je stážistou ve výzkumné skupině virtuální reality v Národním ústavu duševního zdraví.

 

 

 

 

Anna Francová dokončuje magisterské studium psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V NUDZ spolupracuje na výzkumných projektech VP3 a skupiny VR a zabývá se zejména kognitivními strategiemi u obsesivně-kompulzivní poruchy. Zajímá ji kognitivní věda a využití moderních technologií ve výzkumu.

 

 

 

 

Václav Sahula je game designer ve společnosti Dreadlocks a studentem oboru Nová media na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci Národního ústavu duševního zdraví se podílí na vývoji úloh ve virtuální realitě jako Unity developer.

 

 

 

 

Lukáš Hejtmánek vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a momentálně je postgraduálním studentem v oboru neurověd na 3. lékařské fakultě UK. V NÚDZ spolupracuje na projektech VP3, kde je jeho hlavní náplní programování a design experimentů ve virtuálním prostředí za využití game engine-u Unity. Věnuje se zároveň i statické analýze dat.

 

 

 

Martin Paňko je studentem softvérového inženýrství na Fakultě informačních technologií ČVUT. Vedle studia se profesně věnuje programování aplikací, které využívají koncept virtuální reality. V rámci NUDZ se v současnosti věnuje vývoje počítačového řízení systému pro kognitivní tréning.

 

 

 

 

Katarína Baranyaiová je studentkou psychologie na Filozofické fakultě Univirzity Karlovy v Praze. V Národním ústavu duševního zdraví se věnuje výzkumu chronotypu.