Umění a duše: mezi blázincem a galerií

so 22. 4. 12:00| malý sál kina Světozor |  Přednášející: Mgr. Petr Adámek

Panelová diskuse věnující se různým aspektům problematiky umělecké tvorby a duševní nemoci. Na téma se podíváme očima našich hostů z několika různých perspektiv: v prvé řadě z hlediska tvořícího umělce, který se potýká s psychickými obtížemi. Vystoupí známý malíř Josef Bolf i básnířka-výtvarnice Klara Velíšková, pro niž se umění nestalo profesí. Dále se k tématu přiblížíme pohledem arteterapeuta z PN Bohnice Marka Holuba, který vysvětlí terapeutickou sílu umělecké tvorby. Diskusi doplní také sběratel umění „art brut“ Otto Kouwen a povypráví o jeho umělecko-historických kvalitách a významu umělecké tvorby umělců s psychiatrickým onemocněním. Vědeckou perspektivu zastoupí výzkumník z Národního ústavu duševního zdraví, který představí současný stav poznání souvislosti duševní nemoci a umělecké tvorby.

 

 

 

 

 

 

Petr Adámek je vědcem v nové oblasti výzkumu, která propojuje umění s neurovědeckými a psychologickými metodami výzkumu. Je členem výzkumné skupiny Obraz, mysl, mozek v Národním ústavu duševního zdraví.