Queerujeme coming-out: O příčinách a následcích dospívání v heteronormativním světě

pá 21. 4. 19:00 | malý sál kina Světozor  |  Přednášející: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., Mgr. Peter Porubský a Mgr. Zdeněk Sloboda

Coming-out bývá běžně v médiích i každodenních konverzacích lidí diskutován většinou jen z pohledu jednotlivce, který jím prochází. Jaký je ale jeho širší společenský dopad, jak coming-out ovlivňuje celou rodinu? Co vlastně vůbec coming-out ve společnosti podmiňuje, z čeho se vlastně při coming-outu „vychází“? Proč coming-outem neprocházejí i heterosexuálové? Jak a proč se liší sexuální dospívání LGBT lidí od sexuálního dospívání heterosexuální většiny? O kterých komplikacích prozatím nemluvíme a proč tomu tak je?

 

 

 

 


Michal Pitoňák pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde se zabývá interdisciplinárním výzkumem sexuality v kontextu sociální geografie, sociální psychologie, adiktologie a sociální epidemiologie. Rozvíjí rovněž obor LGBTQ psychologie, zabývá se především studiem působení stigmatu a stresu na (duševní) zdraví ne-heterosexuálních lidí a je činný v oblasti prevence HIV/AIDS.

 

 

Peter Porubský vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře, celý svůj dosavadní profesní život věnoval oblasti sociální péče, neziskovému sektoru a prevenci rizikového chování. Souběžně se studiem pracoval jako konzultant na dětské lince důvěry. V Praze žije od roku 2003. Působil jako vedoucí Kontaktního centra SANANIM zabývající se péči o osoby ohrožené drogovou závislostí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Od roku 2010 pracuje jako vedoucí Linky bezpečí.

 

Zdeněk Sloboda vystudoval mediální studia na FSV UK v Praze. V letech 2008 – 2009 byl výzkumníkem v odd. Gender & sociologie SOÚ AV ČR. Od roku 2011 působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci. Od roku 2013 je členem (od 2015 předsedou) Výboru pro sexuání menšiny Rady vlády pro lidská práva. Je autorem knihy „Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita“ (Pasparta, 2016).