Mysl či peněženka?

so 22.4. 16:00 | malý sál kina Světozor |  Přednášející: Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Přednáška uvede rozkvétající obor behaviorální etiky. Výzkum, který spojuje morální psychologii a experimentální ekonomii ve snaze lépe pochopit, jak lidé řeší etická dilemata – v zaměstnání, v rodině či v politice. Cílem přednášky je ukázat, proč a jak (ne)účinná jsou různá opatření pomáhající lidem rozhodnout se morálně. Do kontrastu bude dán přístup zaměřující se na pochopení „psychologických“ mechanismů zapojených v morálních volbách a „ekonomický“ přístup akcentující pohled co-z-toho-budu-mít. Přednáška je pořádána ve spolupráci se Společností pro kognitivní vědu a filozofii.

 

 

 

 

 

Petr Houdek se zabývá behaviorální a forenzní ekonomií; obory rovněž popularizuje na svém blogu Pokusy na lidech a společnosti. Působí na Katedře managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE, Katedře ekonomie Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a vede výzkum v Centru pro behaviorální experimenty při CEVRO VŠ.

 

 

 

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii