V hlavě

so 22.4. 13:00 | velký sál kina Světozor |  Emoce a vývoj mozku

Diskuze: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.

Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána svými emocemi – Radostí (Amy Poehler), Strachem (Bill Hader), Hněvem (Lewis Black), Znechucením (Mindy Kaling) a Smutkem (Phyllis Smith). Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak se Riley se svými emocemi společně pokoušejí vyrovnat s problémy nových začátků v San Franciscu, propuká v Řídícím centru zmatek. Ačkoliv se Radost, Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší zachovat všem pozitivní myšlení, objevují se mezi jednotlivými emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat s novým městem, domovem a školou.

 

 

Radvan Bahbouh vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na FF UK, arteterapii na PedF JU a všeobecnou medicínu na 3. LF UK. V roce 1993 nastoupil jako výzkumník do Psychologického ústavu AV, kde začal vyvíjet matematickou metodu sociomapování umožňující sledovat vývoj komunikace a spolupráce v týmech a organizacích. Od roku 1995 přednáší na katedře psychologie FF UK, kde má kromě jiných předmětů na starosti výuku metodologie psychologie, psychologie osobnosti, manažerské psychologie i psychologického koučování. V roce 1996 založil společnost QED & QUOD s.r.o., později transformovanou na akciovou společnost QED GROUP, poskytující psychologický servis firmám i jednotlivcům. Jako psychoterapeut se zaměřuje především na problematiku krizových intervencí a psychosomatiku. Dlouhodobě se věnuje výcviku a supervizi koučů.