Duševní onemocnění jsou častým námětem filmů, avšak většinou je jejich obraz na hony vzdálený tomu, jak lidé skutečně tyto nemoci prožívají a překonávají. Filmy tak mohou podporovat předsudky a stereotypy, a tím posilovat společenské stigma. Lidé s duševním onemocněním často nemají ve filmu kromě jejich stereotypního „bláznivého“ jednání jinou identitu či roli. Díky tomu je právě duševní onemocnění to jediné, co je definuje. Toto jednostranné vyobrazení tak vede k tomu, že jsou tyto postavy vnímány jako méně lidské.

 

 

 

 

 

 

 • Nebezpeční násilníci, psychopaté a vrazi
 • Prostoduší a dětinští lidé
 • Společenští psanci a přítěž pro okolí
 • Bezmocné oběti

 

Pokud se podaří člověka s duševním onemocněním vyobrazit nestereotypně, nemusí být ještě vyhráno. Ne vždy jsou totiž příznaky nemoci vyobrazeny správně, což může vést například k tomu, že u sebe nebo svých blízkých nejsme kvůli těmto nepřesnostem schopni odhalit začínající onemocnění. Filmy nám ovšem nevytvářejí stereotypy pouze o lidech s duševním onemocněním, ale také o psychiatrech, terapeutech a zařízeních, v nichž pracují a kde se lidé léčí. To pak může mít za následek to, že lidé nechtějí vyhledat pomoc těchto odborníků.

 

 

 

 

 

 

   • Lehce manipulovatelní
   • Nelišící se od svých pacientů
   • Méněcenní lékaři v porovnání s jinými lékařskými profesemi

Některé filmy však duševní onemocnění zobrazují velmi věrně. Přijďte se podívat na jejich výběr na našem festivalu.

 

Pokud Vám to nebude stačit, tak doporučujeme filmy ze seznamu v tomto odkazu:

http://screenrant.com/best-films- depicting-mental- illness/?view=all.

 

 

 

 

 

 

 

…téma duševního onemocnění se vyskytuje ve většině Disneyovských filmů? Často se stává, že

postavy, které jsou označeny jako duševně nemocné, jsou zdrojem strachu či pobavení nebo terčem

posměšků. Například se jedná o hyeny ve Lvím králi nebo otce Belle z Krásky a zvíře.