Drogy

Psychedelic Harm Reduction na parties a festivalech

ne 23.4. 18:00  |  Přednášející: Mgr. Svatava Bardynová

V bezpečném, strukturovaném settingu mohou mít psychedelika terapeutický, heuristický
i spirituální potenciál, stejně tak jako technika holotropního dýchání, se kterou se účinek některých psychedelik může srovnávat. V současné době jsou psychedelika užívána rovněž rekreačně, lidé s nimi experimentují na vlastní pěst a bez znalosti jejich potenciálu a bohužel také často bez zajištění vhodného settingu. Po přednášce s tématikou rizik užívání psychedelických látek a psychedelické harm reduction bude následovat diskuze, doplněná kazuistikami lidí s nepříjemnou psychedelickou zkušeností, např. zkušenostmi návštěvníků festivalového Psychedelic Harm Reduction stanu.

 

 

 

 

 

 

Svatava Bardynová je členkou České psychedelické společnosti, kde koordinuje projekt Psychedelic Harm Reduction, jehož smyslem je minimalizovat rizika plynoucí z rekreačního užívání psychedelických látek. Jedná se o zajištění speciálních zón klidu a vytvoření bezpečného prostředí pro lidi zažívající bad trip na hudebních festivalech typu psytrance/goa parties.